danska

Ingeborg, –1131–, Datter af den russiske Fyrste Mstislav og Christine, den svenske Kong Inge I’s Datter, ægtede Knud Lavard (o. 1116). Uhistorisk er Sagafortællingen om Knuds Bejlen ved Kjøbmanden Vidgaut; Giftermaalet skyldtes I.s Moster Dronning Margrethe Fredkulla, der endog gav I. en Del af sit svenske Fædrenegods i Medgift. Forgjæves fraraadede I. Knud at drage til Julegildet i Roskilde (1130)-, 8 Dage efter hans Mord fødte hun Sønnen Valdemar (Jan. 1131). Alt tidligere var hun bleven Moder til Margrethe, Kirsten og Cathrine. Da Høvdingen Christiern Svendsen efter Erik Emunes Drab vilde gjøre den lille Valdemar til Konge (1137), modsatte I. sig dette paa det stærkeste. Fra den Tid nævnes hun ikke mere.

svenska

Ingeborg, –1131–, dotter till den ryska prinsen Mstislav och Christine, dotter till den svenska kungen Inge I, gifte sig med Knud Lavard (ca 1116). Ohistoriskt är sagahistorien om Knuds Bejlen av köpmannen Vidgaut; Äktenskapet berodde på I.s moster, drottning Margrethe Fredkulla, som till och med gav I. del av sitt svenska förfäder i medgift. Förgäves rådde I. Knud att inte gå till julfesten i Roskilde (1130) - 8 dagar efter hans mord födde hon sin son Valdemar (1131 januari). Tidigare hade hon blivit mamma till Margrethe, Kirsten och Cathrine. När chefen Christiern Svendsen efter Erik Emunes mord ville göra den lilla Valdemar till kung (1137), motsatte jag mig starkt detta. Från den tiden nämns hon inte längre.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)